BOBRSTAV , s.r.o budujeme vaši budoucnost
 

Panely mohou být vyráběny z různých materiálů

PLÁŠŤ. Nejčastěji se dnes používají desky z orientovaných velkoplošných třísek OSB. Tyto desky mají vynikající mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti, velice jednoduše se zpracovávají jak při výrobě panelů, tak na stavbě, a jsou cenově dostupné.

JÁDRO. Vyrábí se z EPS, tedy z polystyrenu. Je možné použít i XPS, extrudovaný polystyren, nebo polyuretan.

 

Proč SIPs

Z EUROPANELu lze postavit celou obvodovou obálku stavby od základové desky až po střechu. Celý dům je tak dokonale izolován, stavba je kompaktní bez tepelných mostů a je velmi pevná. Unikátní vlastností SIPS je výborná odolnost proti zemětřesení, větrným bouřím a povodním, což bylo prokázáno na mnoha stavbách po celém světě včetně České republiky. EUROPANEL se tedy rovná rychlá, vysoce úsporná a velmi bezpečná stavba pro vás a vaše blízké.

 • vynikající tepelně izolační vlastnosti – více jak 80 % tloušťky panelu tvoří tepelná izolace, která zajistí nízké náklady na topení
 • velká pevnost a odolnost staveb – stavby jsou odolné vůči tornádům a zemětřesení
 • lehká konstrukce – metr čtvereční stěny váží 25 kg
 • snadná montáž s vyloučením mokrých procesů, tedy málo prostoru pro chyby a technologickou nekázeň
 • přesná výstavba – žádné opravy a vícepráce
 • rychlá výstavba – nižší náklady na hypotéku a dočasné bydlení

Historie SIPs

 • od roku 1935 začal vývoj SIP panelů současně laboratoří Forest Products Laboratory ve Wisconsinu a architektem Frankem Lloydem Wrightem
 • použití předchůdce SIP panelů v konstrukci cenově dostupných domů Usonian houses
 • v roce 1952 použití panelu s jádrem z pěnového polystyrenu na stavbu domu ve státě Michigan, který je považován za první stavbu ze SIP panelů
 • vzestup technologie během ropné krize v USA
 • v roce 1981 poprvé použití OSB desek ve skladbě panelu
 • vznik asociace Structural Insulated Panel Association (SIPA) v roce 1990
 • od roku 1995 technologie SIPs na českém trhu

 

Bobrstav Proč EuropaneProvádění staveb systémem SIPs

Jelikož se jedná o plošné stavební dílce, které jsou vyráběny průmyslově s velkou přesností, jsou i vlastní stavby velmi precizní. Z panelů se provádějí obvodové stěny a nosné příčky a používají se také jako panely podlahové i střešní. Univerzální použitelnost panelů zjednodušuje navrhování staveb a logistiku výstavby. Jeden typ panelu pro svislé, vodorovné i šikmé konstrukce zjednodušuje práci montážním četám, snižuje nároky na jejich proškolení a kvalifikaci při zachování vysoké kvality výstavby. SIPs je technologií „suché výstavby“ a nevyžaduje žádné speciální vybavení staveniště a montážních čet.

 

Deska na zemních vrutech

Unikátní vlastnosti EUROPANELu umožňují realizovat základové desky jako panelové konstrukce. Ve spojení s technologií zemních vrutů tak vznikla vynikající alternativa pro zakládání staveb. Založení je velmi šetrné pro stavební pozemek, je rychlé a ve srovnání s klasickou betonovou deskou minimalizuje zátěž pro životní prostředí ve všech sledovaných environmentálních parametrech.
Výhody založení na zemních vrutech – nejste limitováni ročním obdobím, základy si můžete připravit i v zimě, rychlá výstavba, za jeden den můžete začít stavět, bez nutnosti výkopových a terénních prací, možnost přemístění stavby.

 

Obvodové stěny

Ve stavbách z EUROPANELu jsou obvodové stěny provedeny jako sendvičové konstrukce. Základem každé stěny je vlastní panel, který je z exteriéru doplněn zateplovacím systémem s vybraným typem fasády. V interiéru stavby jsou obvodové stěny opláštěny deskou na bázi sádry. Tento sendvič je vždy navržen tak, aby plnil předepsané mechanické, tepelně technické, akustické a protipožární předepsané vlastnosti.
Pro zajištění velké variability při navrhování domu jsou panely vyráběny v délkách 2500, 2650, 2800 a 3000mm a šířkách 312, 415, 625 a 1250mm. Tloušťka panelu se poté odvíjí od požadovaných tepelně izolačních vlastností. Vybírat je možno z tlouštěk 120, 170, 210 a 270mm.

 

Materiál, ze kterého stavíme

Ve stavbách z EUROPANELu jsou obvodové stěny provedeny jako sendvičové konstrukce. Základem každé stěny je vlastní panel, který je z exteriéru doplněn zateplovacím systémem s vybraným typem fasády. V interiéru stavby jsou obvodové stěny opláštěny deskou na bázi sádry. Tento sendvič je vždy navržen tak, aby plnil předepsané mechanické, tepelně technické, akustické a protipožární předepsané vlastnosti.

Pro zajištění velké variability při navrhování domu jsou panely vyráběny v délkách 2500, 2650, 2800 a 3000mm a šířkách 312, 415, 625 a 1250mm. Tloušťka panelu se poté odvíjí od požadovaných tepelně izolačních vlastností. Vybírat je možno z tlouštěk 120, 170, 210 a 270mm. Ale můžeme použít vše z jejich stránek.

Cihla 450 mm

Cihla 450 mm

Europanel 170 mm

Europanel 170 mm

Vnitřní nosné stěny

Slouží k zavětrování obvodových stěn a jsou provedeny jako panelová konstrukce z panelů tlouštky 120mm. Povrch se dokončuje oboustranným obkladem sádrovou deskou, v případě požadavků na lepší akustické vlastnosti s předstěnou s minerální či skelnou izolací.

 

Stropy

Stropní konstrukce se provádí jako trámková se sádrokartonovým podhledem a lehkou či těžkou skladbou podlahy v druhém nadzemním podlaží. Další variantou je strop ze stropního panelu, který vyniká rychlostí montáže.